Shenzhen Stone Paper Enterprise Ltd.
Tel: +86-755-23095223 E-mail:service@stonepapersz.com

Bir Depolamada Zehirli Plastik Bileşenine Saygılı Olmalı mı?

Daha önce de belirtildiği gibi, bizim kağıt fotobozunur, biyobozunur değil. HDPE, doğal UV ışığının yoğunluğu ile moleküler yapısı bozulduğu için doğal olarak biyolojik olarak ayrışmaz.

HDPE moleküler yapı bozulduğunda, HDPE elastikiyetini kaybeder ve basınç altında yumurta kabuğu gibi parçalara ayrılır. Bu nedenle etkinliği yok edilir.

Ürünün tüm parçalanabilirliği, çöplerin ağırlığı, sürekli UV'ye maruz kalma ve diğer atıklarla doğal depolama ve depolama sahasında mevcut olan kimyasal reaksiyonlar, vb.

Ürün ve sistem tasarımına biyometrik yaklaşım olan Cradle to Cradle veya rejeneratif tasarım sertifikasyonumuzla, depolama sahasındaki toksik olmayan HDPE bileşenine ilişkin herhangi bir endişe yoktur. Sertifikasyon modellerimiz insan endüstrisini, doğanın süreçleri üzerinde sağlıklı, güvenli metabolizmalarda dolaşan besin maddeleri olarak gören süreçler üzerinde şekillendirmektedir.

İLGİLİ BLOGLAR